top of page

Värdegrund och vision

AFRKs värdegrunder bygger på att:

  •  Vi utvecklar vår kunskap om hästar och ridning för en stimulerande, rolig och säker upplevelse

  •  Vi tar ansvar och bemöter varandra med omtanke och respekt samt tar avstånd från kränkningar för att skapa en omgivning där alla känner lika värde

  •   Alla klubbens medlemmar ska föregå med gott exempel och verka som förebilder för mindre rutinerade medlemmar

  •  Alkohol och droger skall inte förekomma i vår dagliga verksamhet
     

AFRKs vision är att:

  •  Vi erbjuder aktiviteter för medlemmar i alla åldrar på alla nivåer

  •  Vi skapar större medvetenhet bland medlemmarna för ett ökat engagemang i klubbens verksamhet

  •  Vi arbetar för att behålla möjligheten till en varierande verksamhet i närliggande natur och omgivningar för att ge häst och ryttare en omväxlande och stimulerande upplevelse

  • För att upprätthålla värdegrunder och utveckla vår vision sker arbetet i nära och gott samarbete med Askims Ridhus.

sadlar
bottom of page