top of page
vår_värdegrund

Vår Uppförandekod

Vår uppförandekod är en uppsättning regler som beskriver hur vi som medlemmar förväntas agera för att skapa en trygg, säker och engagerande miljö för alla som är involverade i ridskolan.

  • Vi beter oss respektfullt mot andra i stallet

  • Vi har nolltolerans mot mobbning, trakasserier och diskriminering

  • Vi följer AFRKs riktlinjer för fotografering/filmning och användning av sociala medier

  • Vi följer Svenska Ridsportförbundets riktlinjer (regler?) för god hästhållning, hästhantering och säkerhet 

  • Vi använder den skyddsutrustning, exempelvis hjälm, som krävs för att upprätthålla säkerheten

  • Vi rapporterar eventuella olyckor eller incidenter till personalen

  • Rökning är förbjudet på ridskolans område (eller endast tillåtet på anvisad plats?)

  • Ridskolan är en plats som är fri från alkohol och droger. 

vår uppförandekod
bottom of page