top of page

Önskad arbetsinsats

 

AFRK är en ideell förening som bygger på ideellt engagemang. Föreningen har många medlemmar som hjälper till vid tävlingar och städdagar varje år och den arbetsinsatsen är mycket värdefull för att kunna arrangera aktiviteter som kommer medlemmarna tillgodo.

Styrelsen hoppas att den önskade arbetsinsatsen skall leda till fler engagerade medlemmar, minskad belastning på medlemmar som redan gör en betydande insats samt ökad samhörighet i föreningen.

medlem  AFRK Askims Ridhus rida ridklubb
Vad innebär önskad arbetsinsats?

Som arbetsinsats räknas fyra timmars arbete per halvår t.ex. städning, funktionärsarbete, gräsklippning eller annat av styrelsen godkänt arbete.

Vid städdagar och tävlingar är det viktigt att varje medlem säkerställer att hon/han blir registrerad för sin insats. Det är tillåtet att be någon annan person utföra arbetsinsatsen.

För kontrakts- och privatryttare kommer det, i den önskade arbetsinsatsen, dessutom ingå ett mindre ansvarsområde definierat av styrelsen, t ex tävlingsledare vid en tävling, mindre anläggningsuppgifter eller dylikt. Detta för att de i större utsträckning utnyttjar anläggningen.

Vill du även engagera dig i någon av klubbens sektioner (informationssektionen, tävlingssektionen, anläggningssektionen och cafésektionen) är du välkommen att kontakta dem. 

Mer information hittar du sidan Medlemssektioner

Arbetsdagar på AFRK

Informationssektionen
Kontakt: info@afrk.se

Anläggningssektionen
Kontakt: anlaggning@afrk.se

Tävlingssektionen
Kontakt: linda_oscarsson@hotmail.com

Cafésektionen
Kontakt: cafe@afrk.se

bottom of page