top of page

Styrelsen för AFRK

Styrelsen skall – inom ramen för SvRFs, RFs och dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet och tillvarata medlemmarnas intressen.
Vi är till för att representera dig som klubbmedlem, så om du har ärenden som du vill ta upp på ett styrelsemöte, eller synpunkter om något annat, tveka inte att ta kontakt med någon av oss i styrelsen:
 ordf@afrk.se

askims fältrittklubbs logo samt styrelesn för AFRK
  • alt.text.label.Facebook
  • Instagram

Styrelsemedlemmar 2024

Ledamot
Namn
Ordförande
Anna Rehnberg
Vice Ordförande
Lisa Wingö
Sekreterare
Malin Hardegård Nyberg
Kassör
Martina Wake
Ledamot - Tävlingssektionen
Ylwa Sjölin Wirling
Ledamot - Cafésektionen
Ana Bove
Ledamot - Informationssektionen
Viktoria Grönvall
Ledamot - Bidrag & anläggning
Linda Andersson
Suppleant
Hanna Berander
Suppleant
Rebecka Larsson
Suppleant
Pernilla Heidenvall
Suppleant
Agneta Palmers
US Ledamot
Julia Prytz
US Suppleant
Ebba Sundberg
bottom of page