top of page
AFRK Askims Ridhus göteborg rida ridklubb

Styrelsen för AFRK

Styrelsen skall – inom ramen för SvRFs, RFs och dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet och tillvarata medlemmarnas intressen.
Vi är till för att representera dig som klubbmedlem, så om du har ärenden som du vill ta upp på ett styrelsemöte, eller synpunkter om något annat, tveka inte att ta kontakt med någon av oss i styrelsen.

Styrelsen
2022

Ledamot
Namn
Ordförande
Anna Rehnberg
Vice ordförande
Linda Andersson
Ekonomiansvarig
Martina Wake
Sekreterare
Agneta Palmers
Ledamot
Maria Fredholm
Ledamot
Henrik Stenqvist
Ledamot
Linda Oskarsson
Ledamot
Ana Bove
Suppleant
Marie Hallberg
Suppleant
Ulla-Karin Wendt
US Representant
Ester Dahlöf
US Representant
Alicia Adamsson
Kontakta styrelsen via ordf@afrk.se 
bottom of page