top of page

Styrelsen för AFRK

Styrelsen skall – inom ramen för SvRFs, RFs och dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet och tillvarata medlemmarnas intressen.
Vi är till för att representera dig som klubbmedlem, så om du har ärenden som du vill ta upp på ett styrelsemöte, eller synpunkter om något annat, tveka inte att ta kontakt med någon av oss i styrelsen.

  • alt.text.label.Facebook
  • Instagram

Styrelsemedlemmar
2023

Ledamot
Namn
Ordförande
Anna Rehnberg
Vice ordförande
Linda Andersson
Sekreterare
Agneta Palmers
Ekonomiansvarig
Martina Wake
Ledamot
Henrik Stenqvist
Ledamot
Ana Bove
Ledamot
Linda Oskarsson
Ledamot
Viktoria Grönvall
Suppleant
Hanna Berander
Suppleant
Lisa Wingö
Suppleant
Malin Hardegård Nyberg
Suppleant
Ylva Sjölin Wirling
Suppleant
Ulla-Karin Wendt
US Ledamot
Julia Prytz
US Suppleant
Ester Dahlöf
bottom of page