top of page

Grupperna

Nivåindelning

Vår gruppindelning är från grupp 1 till grupp 5, där grupp 1 är nybörjare och grupp 5 är den mest avancerade.

Det är alltid ridläraren som avgör när det är dags att byta nivå. Det bästa är om hela gruppen byter nivå samtidigt och håller ihop genom utvecklingsresan. Det är därför viktigt att du rider regelbundet varje vecka. Alla grupper hoppar ungefär var fjärde vecka fr.o.m. grupp 2. För dem som vill finns hoppgrupper för specialträning. För att vara med måste du gå i minst grupp 3 och ha din instruktörens godkännande.

  • Facebook
  • Instagram
SidanGrupper
medlemsSidan

Alla grupper har teoriundervisning två gånger per termin. Ofta kombinerar vi teorilektionerna med ridning och har så kallad dubbeltimme. På så sätt får vi mer tid att tillämpa teorin. Tiderna för dubbeltimmarna anges på hopp- och teorischemat.

Verva _startsidan.png

Ridläraren väljer vilken häst ryttaren rider. Ofta rider vi samma häst 3-4 gånger i rad. Vissa hästar hoppar inte och då kan ett hästbyte behöva ske till hopplektionen.

Nivåindelning

1. Nybörjare, lär sig grunder i skritt och trav, när gruppen är mogen påbörjas galoppövningar. När grunderna och galoppövningarna fungerar tillfredställande blir gruppen en 1-2:a.

1-2. Inga nybörjare tas in i gruppen. Fortsatta övningar i alla gångarter. Mycket sits och balansövningar. Enkla dressyrövningar påbörjas. När balans, galopparbete och sits fungerar tillfredställande blir gruppen en 2:a

2. Nu påbörjas hoppning med enkla övningar. Fortsatt arbete med sits och balans samt fortsatta dressyrövningar. När hoppningen ökat i svårighetsgrad och övrig ridning fungerar tillfredsställande blir gruppen en 2-3.

2-3. Nu börjar vi tala om hästens form och lär oss inverka mer på hästen. Vi tränar på framdelsvändning och skänkelvikning. Hoppar olika övningar och små banor. När ryttaren börjar få hästen att börjar röra sig i rätt form och har en tillfredställande inverkan blir gruppen en 3:a.

3. Den röda tråden är hästens form. Vi rider framdelsvändningar, skänkelvikningar och ökar kraven på kvalitet, samt går igenom bakdelsvändning. Även större krav ställs inom hoppningen (då menar vi inte högre höjd utan ökar på svårigheterna mer tekniskt).

3-4. Fler och fler hittar hästens form oftare och oftare. Kraven på sits och inverkan och dressyrrörelsernas kvalitet ökar. Även hoppningens svårighetsgrad ökar.

4. Alla hästar går på tygeln. Ryttarna har god känsla för ridningen. Skolorna påbörjas.

5. Som nivå 4 men med högre krav på hästens form och nyansering i ridningen på nivå 5 provar man och utför dressyrrörelser på medelsvår nivå.

bottom of page