top of page
vår_värdegrund

Vår Värdegrund

En ridskolas värdegrund utgör de grundläggande principer och värderingar som styr verksamheten.

Vi i AFRK förenas av vår kärlek till hästar och ridning. Genom att väva samman omtanke om våra hästar och om varandra skapar vi en stark gemenskap där ridskolan blir en källa till energi och glädje i vardagen.

Detta är våra 5 Ledstjärnor:

Askims fältrittklubbs värdegrund 2023

Glädje:

 •  vi har en positiv och uppmuntrande attityd gentemot varandra

 • Vi firar framgångar och prestationer tillsammans

 • Vi erbjuder en guldkant i vardagen, där kontakten med hästarna och ridskolan blir en källa till energi

Omtanke:

 • Vi visar omtanke om våra hästar och om varandra

 • Vi säkrar långsiktigt hållbar hästhållning med hästens bästa i fokus

 • Vi visar omtanke om vår anläggning och närmiljö

Utveckling:

 • Vi erbjuder utbildning och träning på olika nivåer för att hjälpa ryttare att utvecklas och nå sina mål

 • Vi delar med oss av vår kunskap och lär av varandra

 • Vår personal är utbildad och kunnig

 • Vi vidareutbildar våra hästar löpande

Gemenskap:

 • AFRK är en plats för alla, där kön, ålder eller bakgrund inte spelar någon roll

 • Vi har en öppen och familjär miljö där alla känner sig välkomna

 • Vi skapar inkludering på riktigt, genom att alla kan delta på sina villkor

 • Vi uppmuntrar samarbete och samverkan

Trygghet:

 • Vi skapar en miljö som är trygg för både ryttare och häst

 • Vi har bra rutiner baserade på hästens behov som följs av alla

 • Säkerhet på hästryggen och i stallet står i fokus

 • Vi har en öppen kommunikation där alla känner sig hörda och respekterade

vår_värdegrund
bottom of page